werkwijzen

Sorry, this page is only available in Dutch.

Mijn intentie met dit energetische werk is om je in contact te brengen met diepere, hogere, bredere lagen in je bestaan. Daardoor meer jezelf te zijn, meer zichtbaar te worden en je op die manier te kunnen verbinden met het grote geheel.

Via deze weg kijk je met een andere blik naar een situatie, naar gezondheid, naar levensvragen. Het is dan ook geen vervanging van reguliere zorg (arts, psycholoog, enzovoort), maar een aanvulling hierop. In wezen wakker je je zelfgenezend vermogen aan en faciliteer ik je hierbij.

In samenspraak met jou kan ik diverse technieken inzetten:

healing en reading

Healing en reading spelen zich af in de aura (energieveld, uitstraling). Het gaat om subtiele energielagen die in en om alle levende wezens heen stromen. Als de energie hier vrij kan stromen voel je je in harmonie met jezelf en de wereld om je heen.

In de aura spelen chakra’s een belangrijke rol. Een chakra is een rotonde, of draaikolk, van energie in en om je heen. Deze rotonde neemt energie op uit de omgeving en verspreidt ook weer energie naar de omgeving.

Elk chakra staat in verbinding met lichaamssystemen en levensgebieden. De mate van open- of geslotenheid van de chakra’s beïnvloeden je dagelijks leven: zo belemmert een te gesloten chakra je om je energie vrij te laten stromen, terwijl een te open chakra je energie laat weglekken.

Een verstoring in chakra’s en aura brengt je uit balans. Verstoringen kunnen veroorzaakt worden door (denk)patronen, stress of ontwrichtende ervaringen. Dan kun je ziek worden, of somber, of gewoon vagelijk onbehaaglijk.
Alleen al het waarnemen van de stand van de chakra’s kan de energie weer laten stromen en een helende werking hebben.

Bij een healing wordt je energieveld uitgenodigd weer te gaan stromen, en brengt je weer in verbinding met je eigen helend vermogen en het helende veld van de wereld.
Zo stroomt je levenskracht weer, herwin je je gemoedsrust en gezondheid en kan je je (weer) thuisvoelen in jezelf.
Een specifieke vorm van healing is een aura-massage. Gewoon heerlijk!

Bij een reading wordt gekeken naar de informatie die leeft in aura en chakra’s. Op deze manier krijg je inzicht in de essentie van wat je bezighoudt, of wat je weerhoudt om volledig je eigen natuur te leven.
Heel plezierig om op deze manier, zonder je ratio, je ‘innerlijk weten’ boven te halen.

Quantum Touch en Quantum Allergy

Quantum Touch
werkt met intentie, ademhalings- en bewustzijnstechnieken. Met als doel je eigen levenskrachtenergie te versterken. Hiermee kunnen lichaamsklachten en emotionele belemmeringen worden behandeld.
Quantum Touch kan toegepast worden met handen op het lichaam (met kleding aan) of op afstand van het lichaam.
Jij als ontvanger bent leidend: jouw ervaring waar je de pijn of emotie voelt en je directe reactie op de behandeling, is bepalend voor het verloop.
Met Quantum Touch kan je weer lekker zakken in je lijf.

Bij Quantum Allergy
gaat het erom verstoringen en allergieën op te sporen en te resetten. Dit gebeurt met behulp van spiertesten en werkt ook met intentie, ademhalings- en bewustzijnstechnieken. Zowel lichamelijke als emotionele verstoringen kunnen hiermee opgespoord en hersteld worden.
Je frist hierdoor helemaal op.

Intuitive Solutions®

Deze kaarten zijn een hulpmiddel voor geïnspireerd handelen. Naar aanleiding van je vraag leg je een proces uit met behulp van kaarten die je intuïtief kiest. Hierbij ga je door fasen als inzichten, belemmeringen en hulpbronnen en kom je tot een eerste actiestap.
Ik begeleid je proces met meditatie en visualisatie. Zo komen we tot de betekenis die de kaartjes voor jou hebben.
Deze werkwijze vergroot je vertrouwen in je eigen intuïtie.

Meridian Touch (voor paarden)

Deze werkwijze op meridianen (energiebanen) is een specialisatie van Quantum Touch, en is een hulpmiddel om je paard in balans te brengen en houden. Het is een spannings-oplossende techniek die ballast van de energiebanen afvoert.
Via de meridianen worden verstoringen opgespoord en in evenwicht gebracht. Het heelt én voorkomt verstoringen in het energieveld.
Zo kan het paard weer helemaal op adem komen.

Bach Bloesem Remedies (voor dieren)

Bloesemremedies zijn natuurlijke preparaten om lichaam en geest in balans te brengen. Ze zijn gebaseerd op de genezende kwaliteiten van in het wild groeiende planten. Ze ondersteunen en versnellen het herstelproces, van lichaam en geest.
Ze werken vaak subtiel en langdurig door.